Кариерна борса, презентационно събитие и студентски клуб в ТУ - Габрово

Logo

 

ПОКАНА

за участие в кариерна борса, презентационно събитие и студентски клуб в Технически университет – Габрово

 

Уважаеми студенти,

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е партньор в проект “ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри(ИННОТЕХ ПРО)”. Като надежден партньор по проекта АИКБ организира поредица от събития и мероприятия, съвместно със студенти, обучаващи се в професионални направления 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.4 „Енергетика“ и 5.13 „Общо инженерство“ и представители на работодателите.

В тази връзка, АИКБ организира кариерна борса, презентационно събитие и студентски клуб на 29.11.2023 година от 11,00 до 15,00 часа в Университетски корпус №1 - фоайе и стая 1116 на Технически университет – Габрово.

По време на събитията ще имате възможност да се срещнете с работодатели от съответните професионални направления, в които се обучавате, да задавате вашите въпроси в сферата, която ви вълнува, да споделите мнението си за Вашето бъдещо развитие, директно да участвате в интервюта за работа и стаж.

ПРОГРАМА

Очакваме да посетите събитията и да разберете как опитът среща младостта и знанието!

 

С уважение:

            Добрин Иванов

            Изпълнителен директор на АИКБ