Вторник, 15 Ноември 2022 16:18

На 15 ноември 2022г. студенти от Факултет “Машиностроене и уредостроене” се срещнаха с представители на “Подемкран” АД – дългогодишен производител на телфери, кранове и кранови компоненти в нашия град. Представена беше историята и дейността на дружеството, както и възможностите за реализация и развитие в дружеството. За студентите от специалностите “Компютърни технологии в машиностроенето” и “Мехатроника”...

Вторник, 15 Ноември 2022 16:17

  На 15 ноември 2022г. Андрея Броняра – Генерален мениджър на “Хитачи Енерджи България” ЕООД, и екипът му от Отдел “Човешки ресурси” посетиха ТУ – Габрово и се срещнаха със студенти и преподаватели от специалности “Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи”, “Промишлена и автомобилна електроника” и “Електроенергетика и електрообзавеждане”. На срещата бяха представени дейността и визията за...

Петък, 11 Ноември 2022 08:27

    На 15 ноември 2022г. в Конферентна зала на Университетска библиотека ще се проведат срещи на студентите от ТУ – Габрово с ръководствата на “Хитачи Енерджи България” ЕООД и “Подемкран” АД. Фирмите ще представят дейността си, както и възможностите за стаж, работа и бъдещо сътрудничество.   12.00 часа: Среща със студенти от Професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и...

Сряда, 09 Ноември 2022 08:42

Водещото кариерното събитие за ИТ професионалисти Career Show Tech 2022 ще се проведе на 29 и 30 ноември изцяло онлайн. Над 2000 кандидати ще се свържат с работодатели в ИТ сферата от всяка точна на страната. Събитието ще се проведе виртуално в модерна платформа, която позволява лични видео срещи с компаниите-изложители. Всеки може да открие свободни позиции за хора с и без опит, както и информация за условията...

Понеделник, 07 Ноември 2022 10:17

  На 2 ноември 2022г. Ректорът на Технически университет – Габрово – проф. Железаров, проф. д-р Добромир Димитров, д.м. – Ректор на Медицински университет – Плевен и доц. д-р Татяна Куцарова – директор на института по електроника при БАН подписаха договор за сътрудничество, който по-късно ще бъде основа за създаване на клъстер.   Основната цел на договора е реализация на технически сложни проекти, в...