Понеделник, 18 Септември 2023 15:59

Уважаеми студенти, заповядайте на презентационно събитие с тематика "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА", което ще се проведе на 20-ти септември 2023г. от 10:30-17:00ч. в Университетска библиотека на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО. Адрес на събитието е:гр. ГАБРОВО, ул. „Хаджи Димитър” 4

Понеделник, 18 Септември 2023 15:41

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЖЕЛЕЗАРОВ, УВАЖЕМИ ПРЕПОВАДАТЕЛИ, УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, За мен е удоволствие да Ви поздравя от свое име и от името на националната студентска общност в България по случай началото на академичната 2023/2024 учебна година!През изминалите години преминахме през тежки изпитания на противоепидемични мерки, които поставиха академичната и студентска общност пред неясни хоризонти и...

Понеделник, 18 Септември 2023 13:34

На 18 септември Технически университет-Габрово отбеляза началото на академичната година. В присъствието на заместник-кмета на Община Габрово – госпожа Невена Минева и инж. Калоян Иванов, член на университетското настоятелство първокурсниците и студентите на Университета бяха приветствани от Ректора – проф. д-р Илия Железаров. Проф. Железаров благодари на новоприетите студенти за избора да продължат своето...

Четвъртък, 14 Септември 2023 15:36

На 7-ми и 8-ми септември 2023 г. в град Баня Лука се проведе 16-тата международна научна конференция “Съвременни материали 2023“, организирана от Академия на науките и изкуствата на Република Сръбска. Пленарният доклад на конференцията беше на тема „Измерване и анализ на спектралното излъчване на различни видове битови лампи в обхвата на дължините на вълните на опасната синя светлина“. Докладът беше представен от...

Петък, 08 Септември 2023 15:32

Ръководството на Университета в Ниш, представлявано от проф. Антич – Ректор на университета, проф. Николич – заместник ректор по Учебната дейност, проф. Степанович – заместник ректор по Научноизследователска работа и публикационна дейност и председателя на Общото събрание е на работно посещение в Технически университет – Габрово. Проф. Железаров представи Технически университет - Габрово, образователната и...