Посещение на Университетски кариерен център в Лесотехнически университет

27788378 10211371424862523 7025301135186597928 o

На 20.11.2023г. екипът на УКЦ участва в откриването на Кариерна борса "Устойчиво управление на биологичните ресурси" по покана на Центъра за кариерно развитие на Лесотехнически университет. Откриването на събитието бе съпроводено от презентациите на проф. д-р Румен Томов "Устойчиво управление на биологичните ресурси", проф. д-р Екатерина Тодорова "Иновационни лаборатории за климатични действия и проф. д-р инж. Живко Гочев.

400208037 1518260842266142 722245304080951735 n

 

403647779 658915173073740 6598592149782924836 n

Кариерна борса "Устойчиво управление на биологичните ресурси" се организира в изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.016-0022 "Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България". ТУ - Габрово е един от четирите партньори по този проект. Фокусът му е насочен към осем професионални направления на участващите пет висши училища - Лесотехнически университет, Технически университет - Габрово, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Тракийски университет - Стара Загора и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“: 3.7. Администрация и управление, 4.4 Науки за Земята, 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.13 Общо инженерство, 6.1 Растениевъдство, 6.2 Растителна защита, 6.4 Ветеринарна медицина, 6.5 Горско стопанство.