Фесто Производство ЕООД - представяне на дейността и свободните работни места

Фесто Производство ЕООД e производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Заводът е световен лидер в производството на магнитни сензори. Основната производствена програма обхваща производството на различни видове сензори и принадлежности към тях, както и на присъединителни кабели.

Дружеството произвежда над 1300 вида изделия и непрекъснато инвестира в иновативни решения, за да отговори на нуждите на пазара. Всеки ден произвеждаме средно по 18 000 сензора, 8700 кабела, над 4500 скрепителни елемента и 5500 вентилни модула.

Развойна дейност

Производството се подпомага от собствени отдели „Развой на нови продукти”, „Инженеринг” и „Производство на инструменти и детайли”, където в тясно сътрудничество с германския отдел за развойна дейност се работи по много нови проекти, свързани с обновяване и допълване на производствената програма.

Сертифициране

Фесто Производство ЕООД има сертифицирана Система за управление на качеството  по  ISO 9001:1994 от 2001 г. От 2006 г. е сертифицирано като дружество на концерна Фесто, внедрило корпоративната Система за управление на качество, безопасност и околна среда , съгласно  ISO 9001 -2008  и  ISO 14001:2004.

Корпоративна социална отговорност

Дружеството демонстрира активно отношение към своите служители и техните семейства, околната среда и обществото. Чрез организиране на благотворителни акции, дарения и сътрудничество с образователни институции и други общественополезни инициативи ние доказваме и нашата ангажираност в обществени каузи.

Служители

Те са най-ценният капитал на дружеството. Нашите служители са висококвалифицирани и мотивирани кадри, на които им е осигурена здравословна работна среда, с множество възможности за професионално обучение, развитие и редица социални придобивки.

Понастоящем в дружеството работят над 610 специалисти.

Околна среда

Прилагаме на най-добри технологии, така че природните ресурси да се използват ефективно, но щадящо и да се предотврати замърсяването на околната среда. Изпълнението на тази политика се реализира в съответствие с екологичното законодателство на страната ни. Дружеството е наясно с ограничеността на ресурсите и с отговорността към бъдещите поколения.

Свободни работни места

Бионичните продукти на Фесто

Още от бионичните продукти

 

 

Още една възможност за студентите от Технически университет – Габрово и тяхното развитие

TUG 1425

В началото на ноември 2021 г. Технически университет – Габрово подписа договор за сътрудничество с технологичният гигант Хуауей Технолоджис.

Проф. Железаров сподели, че договорът поставя основата на поредица от реални проекти от значимост за двете институции.

Господин Ли Дзие – генерален мениджър на компанията сподели, че компанията има редица проекти, насочени към подкрепа на университетите, така че технологичните решения да бъдат прилагане навсякъде. Гостите посетиха Технологичния парк на Технически университет- Габрово и останаха удовлетворение от високото технологично ниво на оборудването и лабораториите.

 

U.S. EMBASSY SOFIA - Computer Programmer (Software Engineer)

Vacancy Announcement #33-2021 Computer Programmer and

Vacancy Announcement #33S-2021 Computer programmer

Note: Both announcements are for one and the same position but has different qualifications requirements

To serve at the Regional Support Centerbased in U.S. Embassy Sofia, Bulgaria

The full text of the announcements and the job requirements may be viewed at

https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancy/viewVacancyDetail.hms?_ref=dlbtcgxrpt0&returnToSearch=true&jnum=28623&orgId=122

https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancy/viewVacancyDetail.hms?_ref=dlbtcgxrpt0&returnToSearch=true&jnum=28646&orgId=122

https://bg.usembassy.gov/embassy/jobs/

Applications must be submitted through the Electronic Recruitment Application (ERA) by the end of the day on November 22, 2021

Проф. Железаров и господин Ли Дзие – генерален мениджър на Хуауей Технолоджис България ЕООД подписаха договор за сътрудничество

TUG 1425

 

На 2 ноември 2021 г. Техническият университет – Габрово бе домакин на работна среща с представители на Хуауей Технолоджис България  ЕООД.

Техническият университет - Габрово бе представен от Ректора – проф. д-р инж. Илия Железаров, Зам.-ректора по учебната дейност – проф. д-р инж. Анатолий Александров и Зам.-ректора по научноизследователската дейност – доц. д-р инж. Пламен Цанков. От страна на Хуауей Технолоджис България присъстваха господин Ли Дзие – генерален мениджър на компанията и господин Руслан Цанков – мениджър ключови клиенти.

Целта на срещата бе запознаване с лабораториите в Технологичния парк на Технически университет – Габрово, както и възможностите за развитие на сътрудничество в областта на проектната, научноизследователската и развойна дейност. Доц. д-р инж. Пламен Цанков представи Технически университет – Габрово, Технологичния парк и показа на гостите ключови лаборатории, които използват разработките на Хуауей Технолоджис.

В рамките на работното посещение беше подписан и меморандум за сътрудничество, чиято цел е талантливи студенти от Технически университет – Габрово да се възползват от стажантската  програма „ICT Talents Training - Huawei SFTF Scholarship Program“. Програмата предоставя възможност на студентите да станат част от семейството на технологичния гигант и да получат практически умения и знания за успешна кариера. Номинираните студенти ще бъдат оценявани от жури, в което ще участва и представител на Технически университет – Габрово. Компанията Хуауей Технолоджис ще реализира семинари и събития за популяризиране на своята дейност, както и ще търси възможности за развитие на нови проекти с участието на Технически университет – Габрово.

Очаквайте повече подробности за събитието!

Schneider Еlectric отваря вратите на умната фабрика за студенти от цяла Югоизточна Европа

Schneider Electric logo dylgo

София, 01 ноември 2021г.

Умната фабрика на Schneider Electric край Пловдив ще бъде виртуално посетена от студенти от цяла Югоизточна Европа на 04.11. (четвъртък) 2021г. от 15:00 до 16:00 ч. С това компанията привежда в изпълнение програмата си за устойчиво развитие в частта й, посветена на образованието и активния обмен с младото поколение професионалисти, които скоро ще се присъединят към работната сила.

Целта на уебинара е да представи ясно и атрактивно дигиталните технологии за енергийна и производствена ефективност, както и най-съвременните подходи за поддръжка на съоръжения.

Въпреки че дигиталните технологии са като цяло близки до младите поколения, употребата им в индустриална и бизнес среда има нужда от допълнителни разяснения, които да покажат връзката между технология и ефективна бизнес практика.

Водещ на уебинара ще бъде инж. Георги Трончев, който отговаря за развитието и дейността на InnovationHub-а на Schneider Electric, разположен в умната фабрикав гр. Пловдив. От отварянето на Хъба в края на 2019-а от него на живо са проведени множество онлайн уебинарни сесии, включващи и виртуални обиколки на Умната фабрика, които са посетени от стотици професионалисти от различни предприятия от региона на Югоизточна Европа. На място са проведени и десетки посещения на живо.

Уебинарът ще се проведе на английски език, за да обхване едновременно цялата територия. Макар и да представлява предизвикателство за част от бъдещите инженери, това със сигурност е полезно, защото ще ги въведе в най-актуалната международната терминология.

На местно ниво във всяка от страните от Югоизточна Европа Schneider предвижда още стажове, обмен с професионални гимназии и други действия, водени от локалните нужди.

Линк за регистрация