История на Университетски кариерен център

history 600x1000Университетски кариерен център e открит в началото на учебната 2005/2006 година с Решение на Академичния съвет при ТУ – Габрово и е част от администрацията на университета. Създаден е по инициатива на Проект "Пазар на труда" на Американската агенция за международно развитие.

От 01.11.2006 г. Университетски кариерен център се помещава в новата сграда на Университетска библиотека на ТУ – Габрово.

Мисията на Университетски кариерен център

  • Провежда семинари по организиране и водене на стажантски програми и практики за студенти.
  • Представя информация, отразяваща потребностите на работодателите и отзиви от тях за ТУ – Габрово.
  • Разпространява информация на регистрираните студенти за проекти, програми, конкурси, анкети, презентации и други мероприятия, получени от фирми, организации, агенции, асоциации и др.
  • Съдейства за изграждане на съвместни колективи от студенти, преподаватели и специалисти, за решаване на технологични проблеми на фирми, които се нуждаят от това.
  • Поддържа контакти с фирми от региона и страната, осъществява контрол върху спазване на договорните отношения с тях, обсъжда с работодателите условията за стаж и посещение на студентите във фирмите и има информация за професионалната реализация на част от студентите.
360.png