Покана за Информационен Еразъм+ Ден

Erasum.jpeg

Уважаеми студенти и докторанти,

На 13 ноември от 14:00 часа в Заседателната зала (3216) на Ректората ще се проведе “Информационен Еразъм+ ден”. Събитието ще ви запознае с акцентите и принципите на Програма Еразъм+, културното многообразие на Европа и възможностите за обучение и стаж, които предлага,

Всеки един студент или докторант, независимо от формата на обучение в ТУ-Габрово – редовна, задочна или дистанционна – може да стане участник в образователна мобилност в чужбина по програма Еразъм+. Програмата насърчава мобилността с учебна цел, осигурявайки равни възможности на хора от различни възрасти и разнообразно културно, социално и икономическо положение. Участниците реализират мобилност в чужбина от 5 до 30 дни (докторанти) или от 2 до 12 месеца (студенти и докторанти)  без да прекъсват обучението си в ТУ-Габрово. При участие в стажове по специалността по програма Еразъм+ се допуска мобилността да се реализира до една календарна година след дипломиране. Екипът по програма Еразъм+ в  ТУ-Габрово е в готовност за организационно съдействие, информация и административно-техническо подпомагане при осъществяване на мобилностите.

По време на Информационния Еразъм+ Ден  ще си поговорим за изискванията, параметрите и условията за осъществяване на видовете мобилности, сроковете, финансовата подкрепа, която Програмата предоставя на участниците. Ще разкажем за резултатите и опита на участници в предходни Еразъм+ проекти за академична мобилност на ТУ-Габрово.

Повече за програма  Еразъм+ можете да намерите в сайта на ТУ-Габрово: 

Университетски център за международни програми и проекти

на Технически университет – Габрово