Кариерeн семинар "Умения за търсене и кандидатстване за работа"

20220405 155901

На 5 април 2022г. от 14.00 часа в Заседателна зала на Университетска библиотека се проведе Кариерен семинар "Умения за търсене и кандидатстване за работа" с лектор Пенко Атанасов - кариерен консултант в Център за подкрепа за личностно развитие "Кариерно ориентиране - Габрово".

Поради интереса от страна на студентите по-долу прилагаме материалите, които г-н Атанасов предостави на присъстващите:

CV Europass

Европейска квалификационна рамка

Езиков паспорт

Заявление за кандидатстване

Презентация