M2M Services - Интервю с Михаил Богдански (Technical Support Engineer)

Logo M2M

1. Представи се

Казвам се Михаил Богдански и работя в отдел "Техническа поддръжка". В компанията съм малко над 2 години, като това е първата ми подобна позиция и опитът ми в областта е изцяло на база текущата ми работа.

2. Как реши да се занимаваш с това?

Човек трябва да излиза от зоната си на комфорт – така беше и за мен, когато реших да навляза в тази роля. Предизвиквайки себе си, научаваш нови неща и това те кара да се движиш напред - с голям хъс – всичко се научава!

3. Какво най-много ти харесва в твоята работа?

Наистина ми харесва това, че работата не е еднообразна и почти ежедневно научаваш нещо ново, с което не си се сблъсквал досега – било то решение на непознат проблем или пък нова разработка на колегите в другите екипи. Най-удовлетворяващо е, разбира се, когато в края на деня си тръгнеш с усещане за добре свършена работа.

4. Какви качества е необходимо да притежава един член на екип Technical Support?

За да се справиш с ролята, важно е да си любознателен, с отворено съзнание и готов да поемеш всяко предизвикателство. Ключови са също комуниктивност, търпение и логическо мислене – за да разбереш добре проблема на човека отсреща и да подходиш правилно за разрешаването му.

5. Как преминава един твой работен ден като Technical Support Engineer?

Денят преминава в комуникация с клиентите по телефон/мейл и разрешаване на техните проблеми, като за целта използваме множество платформи и софтуери – админ портала, CRM, дилърския портал, мобилното приложение. Понякога се налага да опитаме да възпроизведем проблема с помощта на панелите, които имаме в офиса при нас. Обменяме много знания помежду си като екип – често даден колега ще попадне на проблем, с който не си се срещал – и споделянето също е голяма част от работата.

6. Как взаимодейства на ежедневна база Technical Support консултантът с екипите в компанията?

Ако проблемът на клиента не може да бъде разрешен на момента, се налага той да бъде ескалиран към останалите екипи в компанията. В зависимост от типа на проблема, водим комуникация както с колегите от продажби, така и със системните администратори, Billing или програмистите.

7. С какво работата на един Technical Support специалист допринася в организацията?

Работата на екип "Техническа поддръжка" има голямо значение за компанията, тъй като ние сме връзката с нашите клиенти. Независимо, че продуктите ни са изключително качествени – ако клиентите имат затруднения и им трябва помощ, ние сме насреща 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Така нашият екип спомага да поддържаме висок фирмен имидж и удовлетвореност от компанията.

8. Какво те мотивира и кара с усмивка да идваш на работа?

Работата ми има много плюсове – разнообразието, приятната среда, човешкото отношение на прекия ръководител и на компанията, както и удовлетвореността от добре свършената работа. Не на последно място – в почти всеки разговор получаваме благодарност от клиентите, защото в 99% от случаите проблемът се разрешава по телефона/по мейл.