Академия за млади предприемачи ще се проведе в ТУ – Габрово

ErasmusIncubators Gab

Партньорският консорциум между сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР), Фонд на фондовете и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Ви кани да се включите в изпълнението на проекта „Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран по европрограмата „Еразъм+“. Организаторите целят да съберат на едно място ръководителите от бизнеса, образованието и администрацията, които да се срещнат с младите таланти от областта и региона.

Събитието ще се проведе на 11 февруари 2024 г. (неделя) от 12:00 до 18:00 часа в конферентната зала на библиотеката при Технически университет – Габрово.

Основната цел на проекта е да стимулира партньорството между младите предприемачи в страната чрез иновативни подходи за обучение и учене (симулации, ролеви игри, физическо и дигитално сътрудничество). Инициативата е подходяща за всички хора с идеи на възраст между 13 и 30 години от Габрово и областта.

Участниците ще придобият умения като: генериране и развитие на иновативни идеи, бизнес планиране, създаване и финансиране на нов бизнес, представяне пред инвеститори, развитие на предприемачески умения и други.

От желаещите да кандидатстват се изисква да попълнят до 5 февруари 2024 г. дигитален въпросник, публикуван на: https://forms.gle/mo8xKj4QhmKgyBLw7.

Включването в проекта след одобрение е безплатно. Разходите за транспорт и настаняване са за сметка на организаторите. Всички участници ще получат европейски сертификат (Youthpass). Той е инструментът за разпознаване, разработен за проекти, реализирани в европейските програми за младежта. Чрез него участието в подобни проекти може да бъде признато като образователен опит и период на неформално и самостоятелно учене.

Можете да видите лекторите на модула в сайта на организатора.