Виртуален форум за образование и професионална реализация

FV2023 480x680mm PREVIEW

На 17 ноември 2023 ще се проведе четвъртия "Виртуален форум за образование и професионална реализация", организиран от Френския институт в България и Агенция Кампус Франс.
Този форум е насочен към франкофони и нефранкофони, и ще даде възможност за среща с представители на френски висши учебни заведения и на университетските франкофонски програми в България. Френски компании в България също ще участват на изложението, за да предложат  на студенти и дипломирани специалисти възможности за стаж и работа.   Представени са и стипендиите на френското правителство за 2024 година. Участието във форума е безплатно, необходима е регистрация в сайта: salonetudesetcarrieres.bg 
Събитието ще се проведе от 10.00 до 18.00 ч.