Технически университет – Габрово e съорганизатор на престижна научна конференция на Академия на науките и изкуствата на Република Сръбска, Босна и Херцеговина

p cankov

На 7-ми и 8-ми септември 2023 г. в град Баня Лука се проведе 16-тата международна научна конференция “Съвременни материали 2023“, организирана от Академия на науките и изкуствата на Република Сръбска. Пленарният доклад на конференцията беше на тема „Измерване и анализ на спектралното излъчване на различни видове битови лампи в обхвата на дължините на вълните на опасната синя светлина“. Докладът беше представен от доц. Пламен Цанков и инж. Ивайло Стоянов като резултат от научноизследователската им работа в лаборатория „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ в Технологичния парк на ТУ-Габрово.

От името на академичния състав на ТУ-Габрово доц. Цанков – зам.-ректор по научноизследователската работа приветства официалните гости и участници в конференцията. В интервю за националната телевизия РТРС на Република Сръбска, Босна и Херцеговина - доц. Цанков представи информация за дългогодишното сътрудничество между ТУ-Габрово и Академия на науките и изкуствата на Република Сръбска, както и за съвместно реализираните проекти.