Експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа бяха на работно посещение в Технически университет – Габрово

DSC 0253

Директорът на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и експерти от Министерството на иновациите и растежа проведоха работна среща с проф. Железаров. Ректорът представи ТУ-Габрово, технологичният парк на университета и идеята за развитие на „иновативен хълм Габрово“, който не само ще допринесе за устойчивост на иновативната екосистема на Габрово, но и ще се стреми да стане асоцииран партньор на европейска иновативна долина в областта на кръговата икономика.

След работното посещение в Университета в ритуалната зала на Община Габрово експертите представиха отворената процедура „Кръгова икономика“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да се ускори прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и внедряване на климатично неутрални методи и технологии за производство и потребление на продукти. Бюджетът на мярката е 180 млн. лв., като по нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост.