Технически университет – Габрово получи дарение от "Нетера"

neterra

Проф. Железаров гостува на "Нетера" в техния нов и модерен дейта център – Sofia Data Center. Ректорът се запозна с център и услугите, които предоставя компанията, както и с възможностите за бъдещо партньорство.

В рамките на посещението компанията "Нетера" безвъзмездно предостави три броя сървъри, които ще бъдат използвани за обогатяване на учебните бази на Университета, както и за образователни цели в процеса на обучение на студентите.

Технически университет – Габрово благодари на „Нетера“ за предоставеното дарение и за успешното партньорство!