Представяне на “Подемкран” АД пред студентите на Технически университет - Габрово

podemkran

Няма налично описание.

На 15 ноември 2022г. студенти от Факултет “Машиностроене и уредостроене” се срещнаха с представители на “Подемкран” АД – дългогодишен производител на телфери, кранове и кранови компоненти в нашия град.

Представена беше историята и дейността на дружеството, както и възможностите за реализация и развитие в дружеството. За студентите от специалностите “Компютърни технологии в машиностроенето” и “Мехатроника” “Подемкран” АД предоставя възможност за заплащане на семестриални такси, осигурява стипендии и работно място минимум 5 години след завършването.

Няма налично описание.