Първо онлайн представяне на фирма пред студенти на ТУ - Габрово - "Арексим Инженеринг" ЕАД

На 4 септември от 14 часа се проведе първото онлайн представяне на фирма пред студенти на ТУ - Габрово, а участващите в срещата бяха над 50.

Untitled

Началото на основната дейност на "Арексим Инженеринг" ЕАД е поставено през 1991 година, като през 2004 производствената база се премества на нова значително по-голяма площ в модерно и напълно оборудвано за нуждите хале. В следствие на бързите темпове на растеж през последните години компанията се налага като лидер в производството на технически пластмасови детайли и се превръща в гордостта на индустрията в Смолянския регион. Днес предприятието успешно ръководи цялостния процес от създаването на шприц формата до производството на крайния детайл и неговата дистрибуция, като ангажира и мотивира повече от 500 обучени и способни работници и специалисти.

Основната дейност на Арексим Инженеринг е производството на технически пластмасови изделия. Компанията се стреми да посреща нарастващите нужди на своите клиенти чрез непрестанна иновация и закупуване на нови модерни машини и разширяване на техническата база. От началото на 2011 година производственият арсенал е обогатен с най-съвременна технология за мултикомпонентно леене на детайли. Едновременната работа на 3 шприц агрегата в съчетание с въртяща се на 180 градуса маса осигурява високотехнологичното производство на изделия от повече от един материал. Комбинирана с предимствата на стриктното електронно управление и контрол мултикомпонентната машина гарантира висока прецизност и качество на крайното изделие.

Въвеждането на нови технологии е стратегическа цел на управленския състав. В резултат на тази визия днес голяма част от пътя на създаване на един детайл от неговото отливане до отпечатването на характерни символи или последващо асемблиране преминава през различните отдели на фабриката. Компанията предлага богата гама от съпътстващи производството дейности като топъл и тампонен печат, ултразвуково заваряване и монтаж на допълнителни елементи.

В стремежа си да бъде независима и високотехнологична компания Арексим Инженеринг целево създава и развива свой собствен инструментален цех. За целта ес инвестира във фрезови машини с цифрово-програмно управление, машини за нишкова и за обемна ерозия, едната от които е с оборот с магазин за 140 електрода, машина за лазерно заваряване и машина за ултразвуково почистване.

Непосредственото производство на шприц форми е предхождано от идейната и експертна подкрепа на дизайнерския колектив в Арексим Инженеринг. Колективът от висококвалифицирани инженери и дизайнери разработва и създава моделите на бъдещите форми и инструменти с помощта на съвременен софтуер и ноу-хау. Процесът на създаване на идейния проект е свързан с постоянна взаимна комуникация с клиента, което гарантира оптимално решение, съобразено изцяло с неговите потребности за крайния продукт. Взаимодействието между специалистите, създаващи инженерния модел и ангажираните с изработването на инструмента гарантира безупречна последователност в етапа на въвеждане на шприц формите в производство. Благодарение на инвестициите в последно поколение сканиращи системи и софтуер се съкрати времето за квалификация на нови изделия и се даде възможност за изключително прецизен контрол на качеството още по време на производството.

Цялостната производствена дейност в Арексим Инженеринг се подкрепя ефективно от нейния опитен и гъвкав логистичен отдел. Благодарение на неговия професионализъм компанията заема ключова роля във веригата на доставки на лидери на международния пазар като Шнайдер Електрик, Бош и Макита. Постоянният контакт с клиента и високата степен на интегрираност по отношение на доставките с помощта на интернет базирани платформи гарантират тяхното прецизно и навременно изпълнение.

Натрупаният богат опит през изминалите години и съвременната база на Арексим Инженеринг е предпоставка за нейното силно развитие и за напред. Привлекателно разположена в сърцето на Родопите и подкрепяна от мотивиран отбор млади специалисти, компанията е открита към разширяване на нейното семейство от клиенти и сътрудници, с които да сподели своя успех и изгодите от взаимното партньорство!

 


Печат