Трейс Ипома АД / Thrace Ipoma - Специалист “Здравословни и безопасни условия на труд”

Трейс Ипома АД е международна компания, част от Thrace Group S.A., специализирана в производство и продажба на еднократни пластмасови опаковки с приложение в различни промишлени сектори.


Във връзка с осигуряване на най-добрата практика и дейности по безопасни и здравословни условия на труд в нашето производство, търсим

СПЕЦИАЛИСТ “ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”