Покана за виртуално събитие SIT ALUMNI Insights

Виртуалното събитие SIT ALUMNI Insights е организирано от Schaffhausen Institute of Technology(SIT) и Acronis на 21 юли от 12:00 часа.

Светът е дигитален и се променя по-бързо дори от нашите очаквания. За да се адаптираме към случващото се, ние се нуждаем от по-добри решения. Компютърните науки заедно с физиката и други дисциплини дават адекватен отговор за бъдещето на човечеството. Ако искате да станете част от нашето пътешествие, кандидатствайте за Магистърската програма по Компютърни науки и Софтуерно инженерство  на SIT, която предоставя няколко значими предимства:

  • Пълна стипендия за най-добрите кандидати;
  • Изследвания със световно известни учени;
  • Стартиране на собствена компания със SIT;
  • Образование на швейцарско ниво;
  • Партньорство с университети, които са в Топ 10 за Компютърни науки в света.

По време на събитието негови възпитаници ще споделят своя опит от обучението, както и всички предимства, свързани с разнообразните възможности за образоване заедно с лидери в индустрията.

Повече информация за конференцията можете да намерите тук.

Линк за регистрация: https://sit.org/events/alumniinsights#registration

Проф. Александров: „Студентите от специалност ТММ са освободени от такси за обучение“

„Министерският съвет одобри освобождаването от такси на студенти – първокурсници, приети през учебната 2020/2021 г. в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда – пише в решението на правителството за освобождаване на първокурсници по определени професионални направления от таксите за обучение. – Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4 476 студенти в първи курс на предстоящата академична година, в т. ч. 3 883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение.“

Става ясно, че политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. Категорично е мнението на специалистите, че освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени необходимите висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната. И в Технически университет – Габрово студентите, приети в специалност „Технология на материалите и материалознание“ (ТММ), ще се обучават без такса, а всички студенти от приоритетните професионални направления ще получават още една стипендия.

Кои студенти от ТУ – Габрово ще се обучават без такса, както и от кои приоритетни професионални направления ще имат право на допълнителна стипендия, научете от интервюто със зам.-ректора по учебната дейност проф. д-р инж. Анатолий Александров за вестник „100 Вести“.

– Проф. Александров, МОН обяви, че някои студенти ще бъдат освободени от такси за първи път през тази академична година. Това отнася ли се и за студентите от ТУ – Габрово?

– Да, тази възможност вече е факт, обнародвана е в Държавен вестник и е следствие от промените в Закона за висшето образование. Съгласно списъка на професионалните направления и защитените специалности студентите от „Технология на материалите и материалознание“ са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си. Основен мотив за съществената промяна е острият недостиг на кадри в тази област. Промяната ще засегне 36 студенти от ТУ – Габрово, които ще бъдат приети през настоящата година в първи курс. Толкова е държавният план-прием в редовна и задочна форма на обучение по специалността.

Списъкът на приоритетните направления и защитените специалности е изготвен след подробен анализ върху потребностите на пазара на труда към момента. Освобождаването от такси ще допринесе за по-тясно обвързване на предлаганото от университетите обучение и нуждите на пазара на труда. И това безспорно е добра инициатива, която ще даде повече възможности на младите хора. Освен това всички студенти на Технически университет – Габрово, които учат във важни за икономиката професионални направления, наречени приоритетни, имат право на допълнителна стипендия. На практика това обхваща студентите от втори, трети и четвърти курс от инженерните специалности в областта на машинното инженерство, общото инженерство, електротехниката, електрониката и автоматиката, комуникационната и компютърната техника и материалознанието, по които имаме прием и обучение. Досега нашите студенти получаваха стипендия за отличен успех или стипендия според дохода и успеха. След въвеждането на приоритетните професионални направления студентите вече имат право и на допълнителна стипендия от 100 лв. На практика в ТУ – Габрово се предлага обучение по инженерни специалности в приоритетните направления, което е важна подкрепа за студентите и техните семейства.

– От тази академична година за първи път се отпуска стипендия и за новоприетите студенти от приоритетните професионални направления, в които са инженерните специалности на ТУ. Какво е условието за тях?

– Условието е резултатите от матурата по български език да са в 10-те процента най-добри постижения за страната, а оценката от втората матура по предмет по избор да е над средната за страната. Така най-добрите студенти ще бъдат мотивирани да се запишат именно в специалности, за които има или вече е установен недостиг на кадри. Разбира се, финансовият мотив също е съществен за младите хора и това е добра стъпка.

– Разкажете ни повече за специалност „Технология на материалите и материалознание“?

– Специалността е с големи традиции в Университета. Включването на професионалното направление, в което е тази специалност, в списъка на приоритетните направления и защитени специалности е логично, защото развитието на икономиката е свързано със създаването, обработването и приложението на нови материали. През годините за обучение по специалността са оборудвани съвременни лаборатории – за обработване на метали чрез пластична деформация, за термично обработване на метали, за леене на метали. Акцентира се и върху обработването на неметални материали, като е създадена специализирана лаборатория за обработване на пластмаси, както и върху приложението на адитивните технологии и 3D принтирането. В нашия университет винаги сме използвали най-новите технологии в обучението на студентите. Това важи и за специалност „Технология на материалите и материалознание“.

Нашите преподаватели използват възможностите на 3D принтирането, защото то позволява изработване на сложни структури с максимални якостни и функционални характеристики, което не може да се постигне чрез конвенционалните производствени технологии. Всичко това води до радикални промени в начина, по който се проектират, разработват и произвеждат широка гама от изделия в различни области на индустрията. Технически университет – Габрово разполага с оборудване за прилагане на тези технологии, работи по тях от научна гледна точка и ги интегрира в учебния процес, така че студентите придобиват знания за най-новите научни достижения в тази област. Съчетаването на постиженията на преподавателите, съвременната лабораторна база и високото качество на обучение е причина за високата оценка на специалността в Рейтинговата система на висшите училища в България. Разбира се, много важна е и реализацията на завършилите студенти. С получените умения в Университета студентите могат да разработват и да внедряват нови и класически материали, да конструират машини и съоръжения за получаване и преработка на метални и неметални материали. А това в своята цялост гарантира бърза реализация след завършването.

– Вече стартира и приемът на студенти. Какво е положението с приема сега, коя е предпочитаната форма на обучение?

– На този етап зрелостниците вече получиха своите дипломи и приемът се реализира с бързи темпове. И тази година по-предпочитана е задочната форма на обучение, тъй като студентите желаят да съчетават ученето с работа. Тази тенденция се забелязва от много години. Но е важно да се отбележи, че ако студентите се обучават при нас в редовна форма на обучение, могат да получават под формата на стипендии една немалка сума всеки месец. По този начин те ще се фокусират върху ученето и ще се чувстват по-спокойни финансово през целия период на своето инженерно образование. Що се отнася до приема, рано е да говорим в проценти, тъй като ситуацията е много динамична. По-важното е, че кандидат-студентите се възползват както от онлайн записването, така и от възможността да се запишат на място. Повечето от тях идват с родителите си и искат да получат по-ясна представа за Университета. Ние продължаваме да работим и в съботните дни, за да могат родителите да придружат кандидат-студентите и да се убедят, че Технически университет – Габрово е добро място за обучение на техните деца.

Източник: в. „100 Вести“ | 07.07.2020 | Стефка Бурмова

Какви са ползите за работодателите от участие в „Дни на кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг“

За 11 години единственият у нас такъв специализиран форум е съдействал на средно 300 компании да открият сред 10 000 млади специалисти и студенти своите бъдещи колеги.

Тази година „Дни на кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг“ ще се проведе на 8 октомври в София, 12 октомври в Пловдив, 14 октомври във Варна и на 20 октомври в Габрово. Компаниите вече започнаха активно да се записват – повече от три месеца преди старта на изложението има вече над 20 регистрирани компании, което е повече от показателно за полезността на форума за тях. Но нека очертаем какво всъщност могат да постигнат работодателите с участието си на изложението и тази година.

„Дни на кариерата“ в секторите ИТ, комуникации и аутсорсинг е място, на което си дават среща представителите на десетки утвърдени български и международни компании и хиляди търсещи стаж или начало на кариерата си млади специалисти.

Сред най-отчетливите ползи за фирмите-участници във форума е възможността в рамките на един ден да се запознаят със стотици потенциални служители наведнъж. Това спестява както време и пари, така и други ресурси, които по принцип правят процеса по попълване на екипите с нови кадри скъп и продължителен. Като качеството на процеса по подбор не страда заради кратките срокове и намалени разходи. Напротив, на изложението идват подготвени млади специалисти и студенти, които демонстрират и желание да започнат час по-скоро своята успешна кариера в някоя от водещите компании у нас.

Друга ценна възможност за фирмите е да огледат конкурентите, да сравнят своите предложения с другите оферти на пазара на труда и цялостно „да сверят часовниците си“ от бизнес гледна точка. Подобни възможности са рядкост в деловия живот и именно това ги прави толкова ценени и търсени.

Безспорно за компаниите форумът е и отлична възможност да подобрят своя „employer branding“. С участието си в „Дни на кариерата“ те демонстрират пред ангажирана и заинтересована публика факта, че се грижат за доброто си име като надеждни и перспективни работодатели. Те могат да представят политиките си, бонусните си схеми, въвеждащото си обучение, социалните придобивки, предлагани на служителите, както и всички важни свои преимущества – тоест да разгърнат имиджа си на работодатели в позитивна светлина.

Не на последно място, JobTiger е най-старият и най-голям организатор на кариерни форуми у нас. Близо двайсетгодишният ни опит е гаранция, че изложителите отново ще се възползват от най-добрите практики при провеждането на такова събитие!

Ако и Вие искате в рамките само на един ден да представите пред стотици млади и проактивни специалисти възможностите за професионално развитие във вашата компания, регистрирайте се до 1 октомври 2020 за участие в „Дни на кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг“.

 

Източник: JobTiger.TV

Безплатно обучение за докторанти и учени с награда от 30 000 лв.

Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката, което ще се проведе онлайн от 23 септември до 2 декември. В средата на декември ще бъде конкурсът Предприемач в науката с награда в размер на 30 000 лв.

Обучението е безплатно и практически ориентирано. Насочено е към докторанти последна година и учени, защитили докторска степен през последните пет години в областите:

  • Инженерни науки
  • Нови материали
  • Нови технологии

Единственият по рода си формат привлича предприемачи-учени за лектори и ментори, които са и част от журито в конкурса. Освен паричната подкрепа, всяка година се предоставят и допълнителни награди, за да се насърчават учените да се стремят към практическа реализация на проектите си. Един от участниците в Предприемачи 2020 ще получи специална награда – пълна стипендия за 12-месечната Сапфирена мастърмайнд програма „Бизнес растеж“ на Александър Николов, създател на Формулата от 7 стъпки за бизнес растеж.

Фондация Карол Знание подкрепя млади български учени с проекти в приложната науката. Програмата Предприемачи в науката е разработена за развитие на умения, които са ключови за реализацията на научни проекти. В конкурса участниците се състезават за финансиране като представят бизнес концепции на базата на научната си работа.

До този момент са подкрепени три проекта – „Механично електронно контролирано хапче“ на докторант от Медицински университет – София, изграждане на екологична батерия магнезий-въздух Oxymet на главен асистент в Института по Електрохимия и Енергийни Системи при БАН и Експериментално конструкторско бюро „Фотоника“ на докторант от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Кандидатури се приемат до 31 август. Обучението е онлайн и това ще позволи за първи път участие да вземат докторанти и учени от университети извън София, но местата са ограничени.

Още за проекта и как да кандидатствате вижте тук.

Събитието във ФБ – тук.

ЛАГЕР ЗА ИНОВАЦИИ ГАБРОВО 2020

Община Габрово, Областен информационен център – Габрово и Innovation Starter Box Ви предизвикват да станете един от участниците в #Габрово хакатон. Голямата награда, която ще получи един от отборите е 10 000 лева. Наградата е осигурена от Община Габрово и габровските фирми Стемо ООД, Сиентиа АД и Графиксофт ООД.

В събитието, което ще се проведе в периода 10 юни – 12 септември 2020 година, могат да участват отбори от 2 до 5 физически лица от цялата страна, без ограничения във възрастта. Участниците ще разработват иновативни мултиплатформени приложения, адресиращи конкретен проблем, недостатък или потенциал на община Габрово. Към тях са отправени три тематични предизвикателства …

Участниците ще разработват иновативни мултиплатформени приложения, адресиращи конкретен проблем, недостатък или потенциал на община Габрово. Към тях са отправени три тематични предизвикателства: КОД ЗЕЛЕНО, ГРАЖДАНИТЕ.НЕТ и ТУРИЗЪМ@ГАБРОВО. Състезанието ще се проведе онлайн на няколко етапа. От 10 юни до 9 юли 2020 г. ще тече регистрацията на отборите на интернет страницата https://gabrovoinnovationcamp.eu/. Официалното откриване на хакатона ще се състои на 10 юли 2020 г., а след това в продължение на седмица отборите ще работят по тематични групи с представители на Община Габрово и Иновейшън стартър бокс за насочване по темата и доразвиване на идеите. На този етап участниците ще разработят прототип на приложението, който ще представят в края му. Ще бъдат селектирани 5 отбора, които да продължат работата си с ментори – професионалисти в следващия етап на инициативата. В края на Състезанието участниците трябва да представят готовото приложение във фаза бета версия. Всички основни функционалности следва да бъдат завършени и готови за тест от страна на крайните потребители.

На 12 септември 2020 година отборите, менторите и партньорите на #Габрово хакатон ще се съберат за първи път на живо в Габрово, за официалното представяне на иновативните приложения и награждаване на победителите.

#Габрово хакатон е част от поредицата ежегодни събития на Gabrovo Innovation Camp, който стартира през 2016 година като съвместна инициатива на Президента на Република България Росен Плевнелиев, президента на Комитета на регионите на Европейския съюз Марку Маркула, кмета на Община Габрово Таня Христова и Областен информационен център – Габрово. През годините Gabrovo Innovation Camp натрупа сериозен опит, множество партньори и повече от 300 участници, които работиха по 13 разнообразни предизвикателства. Привлечени бяха 25 ментори – професионалисти в много области на обществения живот, събраха се около 20 иновативни идеи, част от които се реализираха в рамките на различни инициативи и проекти на Община Габрово. Gabrovo Innovation Camp бе отличен за национален победител в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството през 2018 година.