доц. д-р инж. Стефан ИвановДиректорst_ivanov@abv.bg
стая: 3210

тел: 066 827 578

Петя ПанайотоваТехнически организаторcareer-centre@tugab.bg
стая: 4203

тел: 066 827 278

Официална страница във фейсбук на Университетски кариерен център към Технически университет  - Габрово

Задайте своето питане към Университетски кариерен център