Онлайн представяне на Хайкад Инфотех ООД пред преподаватели на ТУ - Габрово

На 01 октомври 2020г. Г-н Алек Куюмджиян - Технически директор на Хайкад Инфотех ООД, представи пред преподаватели на Технически университет - Габрово решенията на Dassault Systèmes в областта на висшето образование. Презентирани бяха и визията, целите и мисията на фирмата.

Untitled

 

Untitled2

Untitled3


Печат