Стипендиантска програма на "Електроразпределение Север" АД

  • Начало: 10.2022 г.
  • Край: 05.2023 г.
  • Място на провеждане: населено място по избор на обслужваната територия от Електроразпределение Север АД
  • 40 работни часа месечно
  • Гъвкав график (целодневно, почасово или др.)
  • Прикрепване към ментори с дългогодишен опит и познания в сферата
  • Финансов стимул - всеки месец
  • Възможност за реализация в компанията след края на програмата

Информационна брошура за СТАРТ на платена стипендиантска програма на Електроразпределение Север АД за учебната 2022/2023 година.

Декларация, която следва да се попълни от всички желаещи участие