Платена стипендиантска програма на Електроразпределение Север АД за учебната 2020/2021 година

Програмата е насочена към студенти 3 и 4 курс изучаващи електротехнически специалности.

Параметри на програмата:

  • 40 работни часа месечно;
  • Гъвкав график (целодневно, почасово или др.);
  • Прикрепване към ментори с дългогодишен опит и познания в сферата;
  • Финансов стимул - всеки месец;
  • Възможност за реализация в компанията.

Повече за програмата

Декларация, която следва да се попълни от всички желаещи участие