Централна енергоремонтна база ЕАД - Инспектор качество / изпитател

“ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД извършва основни и аварийни ремонти на електроцентрали, цялостна, специализирана и производствена дейност за ремонт на мощни трансформатори, генератори, високоволтови електродвигатели, резервни части, транспорт на тежки товари, вибродиагностика и балансиране, контрол на металите и регулиране на парни турбини в енергетиката.Във "Високоволтова изпитателна лаборатория" се обявява свободна позиция за длъжността „Инспектор качество / изпитател

Повече за позицията