РАИС ООД - Бояджия, промишлени изделия

Изисквания към кандидатите:
• Образование – средно общо или средно-специално; завършили курс и придобили квалификационна група по дадената специалност;
• Умения за работа със специализирана техника;
• Опит на подобна позиция минимум над една година трудов стаж;
• Точност, отговорност и самодисциплина.

Основни задължения и отговорности за длъжността: