РАИС ООД - Шлосер-електрозаварчик

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Образование – средно общо или средно специално, завършен курс за заварчици с документ за правоспособност /III - I/ степен;
• Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: