МОН публикува специалностите, за които държавата плаща следването

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. Освен до информация за специалностите, студентите вече имат достъп и до списъка с всички фирми, с които могат да сключат договор за стаж и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата.

Регистърът дава възможност за двупосочна връзка между студентите и бизнеса. Обучаващите се по-лесно ще намират място за професионалната си реализация, а фирмите – необходими специалисти за дейността си. Информационната система на специалностите и работодателите се поддържа от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.

Държавата заплаща изцяло или частично таксите за обучение на студенти от 96 различни специалности, в случай че имат сключен договор с конкретна фирма за стаж и работа след завършване. Списъкът на специалностите, за които държавата покрива разходите за обучение, се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти спрямо нуждите на пазара на труда. Той се актуализира всяка година, за да отговаря в максимална степен на потребностите от висококвалифицирани кадри за икономиката. Министерският съвет ежегодно утвърждава и списъка на работодателите, с които студентите могат да сключват договори за стаж и работа. По предложение на различни министерства през настоящата академична година са одобрени 154 фирми. За 2021/2022 г. тези работодатели са заявили необходимост от 975 специалисти.

Регистъра на работодателите и специалностите, за които държавата осигурява финансова подкрепа при сключване на договор за стаж и работа, можете да видите ТУК.

 

Източник:

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/mon-publikuva-specialnostite-za-koito-dyrzhavata-plashta-sledvaneto-2296497

Кръгла маса на тема “Дейностите на кариерните центрове в условията на пандемия”

Nachalo

На 1 декември 2021г. се проведе кръгла маса на тема “Дейностите на кариерните центрове в условията на пандемия”, организирана от “Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование” (АКОРВО). Като член още от основаването на АКОРВО, ТУ-Габрово бе представляван от Екипа на Университетския кариерен център (УКЦ) – Директора доц. Доброслав Данков и техническия организатор Петя Панайотова.

Участие взеха представители на 18 кариерни центрове на Висши учебни заведения. Приветствие отправи Ректорът на Русенски университет “Ангел Кънчев” – акад. проф. дтн Христо Белоев. Поздравления бяха поднесени и от Директора на Дирекция “Висше образование” в Министерството на образованието и науката г-жа Галина Дреновска.

Председателят на управителния съвет проф. д-р Иван Евстатиев запозна участниците в кръглата маса с опита на  “Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование” по отношение дейностите на кариерните центрове в условията на пандемия. На участниците в кръглата маса бе представена WEB базираната национална платформа за кариерно ориентиране на “Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование”, която вече активно се използва в ТУ-Габрово и позволява да се засили обмена на информацията между работодателите, УКЦ и студентите, търсещи професионална реализация в условията на пандемия.

110

Фесто Производство ЕООД - представяне на дейността и свободните работни места

Фесто Производство ЕООД e производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Заводът е световен лидер в производството на магнитни сензори. Основната производствена програма обхваща производството на различни видове сензори и принадлежности към тях, както и на присъединителни кабели.

Дружеството произвежда над 1300 вида изделия и непрекъснато инвестира в иновативни решения, за да отговори на нуждите на пазара. Всеки ден произвеждаме средно по 18 000 сензора, 8700 кабела, над 4500 скрепителни елемента и 5500 вентилни модула.

Развойна дейност

Производството се подпомага от собствени отдели „Развой на нови продукти”, „Инженеринг” и „Производство на инструменти и детайли”, където в тясно сътрудничество с германския отдел за развойна дейност се работи по много нови проекти, свързани с обновяване и допълване на производствената програма.

Сертифициране

Фесто Производство ЕООД има сертифицирана Система за управление на качеството  по  ISO 9001:1994 от 2001 г. От 2006 г. е сертифицирано като дружество на концерна Фесто, внедрило корпоративната Система за управление на качество, безопасност и околна среда , съгласно  ISO 9001 -2008  и  ISO 14001:2004.

Корпоративна социална отговорност

Дружеството демонстрира активно отношение към своите служители и техните семейства, околната среда и обществото. Чрез организиране на благотворителни акции, дарения и сътрудничество с образователни институции и други общественополезни инициативи ние доказваме и нашата ангажираност в обществени каузи.

Служители

Те са най-ценният капитал на дружеството. Нашите служители са висококвалифицирани и мотивирани кадри, на които им е осигурена здравословна работна среда, с множество възможности за професионално обучение, развитие и редица социални придобивки.

Понастоящем в дружеството работят над 610 специалисти.

Околна среда

Прилагаме на най-добри технологии, така че природните ресурси да се използват ефективно, но щадящо и да се предотврати замърсяването на околната среда. Изпълнението на тази политика се реализира в съответствие с екологичното законодателство на страната ни. Дружеството е наясно с ограничеността на ресурсите и с отговорността към бъдещите поколения.

Свободни работни места

Бионичните продукти на Фесто

Още от бионичните продукти

 

 

SpaceCAD - Solid Edge дистанционен курс

Вие сте Инженер, Студент или Хобист и се интересувате от 3D механичен дизайн или искате да усъвършенствате Вашите умения - това обучение е за Вас!
Siemens Solid Edge е портфолио от достъпни, лесни за използване инструменти от последно поколение, насочен към Вашите инженерни нужди. Siemens Solid Edge повишава производителността на CAD потребителя, като улавя интензивните дизайнерски намерения на инженерите.

Курсът е подходящ за:

  • Всеки, който има интерес към инженерното CAD проектиране;
  • Начинаещи с програмата;
  • Не се изисква предишен опит с CAD софтуер.

Курсът включва:

  • Теоретична част – 2 часа;
  • Практическа част – 1 час;
  • 1 час индивидуална консултация – след завършването на курса.

Програма за обучение

Вие ще получите:

  • Основни умения за работа със софтуера; 
  • Достъп до всички проведени сесии след приключване на обучението; 
  • Сертификат

Курсът ще се проведе на:
15.12.2021 г. - 17.12.2021 г. *

14:00 - 17:00 часа

*С възможност за заявка за други дати на провеждане

Цена на курса:
300 лева

За целите на курса, може да изтеглите безплатно софтуера:

Форма за регистрация

Още една възможност за студентите от Технически университет – Габрово и тяхното развитие

TUG 1425

В началото на ноември 2021 г. Технически университет – Габрово подписа договор за сътрудничество с технологичният гигант Хуауей Технолоджис.

Проф. Железаров сподели, че договорът поставя основата на поредица от реални проекти от значимост за двете институции.

Господин Ли Дзие – генерален мениджър на компанията сподели, че компанията има редица проекти, насочени към подкрепа на университетите, така че технологичните решения да бъдат прилагане навсякъде. Гостите посетиха Технологичния парк на Технически университет- Габрово и останаха удовлетворение от високото технологично ниво на оборудването и лабораториите.