Поздравителен адрес от национално представителство на студентските съвети

npss

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЖЕЛЕЗАРОВ,

УВАЖЕМИ ПРЕПОВАДАТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,


За мен е удоволствие да Ви поздравя от свое име и от името на националната студентска общност в България по случай началото на академичната 2023/2024 учебна година!
През изминалите години преминахме през тежки изпитания на противоепидемични мерки, които поставиха академичната и студентска общност пред неясни хоризонти и предизвикателства.


Всичко това ни направи да бъдем по-силни и уверени в развитието на образователната и академична среда. Днешният ден е едно ново начало за първокурсниците, който води след себе си пътя на познанието и новите
открития в живота на младите хора. Вървете напред и не спирайте да се развивате, реализирайки своите идеологии и проекти!

Ние, младите хора, трябва да бъдем тази енергия, която да отстоява бъдещето на нацията ни.
Вървете смело по пътя на познанието и се борете за своите мечти и идеологии!

Даниел Парушев

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НПСС
18 Септември 2 023 година
София, България