Представиха прототип на умна къща за разделно събиране на боклук

Регионалният иновационен център „Амбициозно Габрово“ представи първи прототип на умна къща за разделно събиране на отпадъци, съобщиха от Технически университет – Габрово. Идеята е реализирана с подкрепата на преподаватели и студенти от висшето учебно заведение и Община Габрово.

Къщата се захранва от слънчева енергия и съобщава, когато отделенията ѝ са пълни и трябва да бъде почистена, а разпиляването на отпадъците се предотвратява от затворено помещение с контролиран достъп.

Изобретението, което ще бъде инсталирано на територията на общината, ще улесни и оптимизира процесите по събиране, извозване и преработка на отпадъците.

В бъдеще умните къщи ще бъдат доразвити с още функционалности като преса или дробилка за уплътняване на отпадъците, възможност за събиране и изпращане на информация за температура, налягане и фини прахови частици във въздуха, извършване на газов анализ в клетката за биологичен отпадък, минимизиране на неприятни миризми, пожарогасене, отчитане количеството на отпадъците във всяко домакинство.

Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ е създаден през септември 2019 г. като организация с нестопанска цел. Дейността му е свързана с развитие на устойчива и модерна изследователска и иновационна екосистема, както и партньорство между индустрия и бизнес, целящо повишаване на иновативния капацитет и конкурентоспособността на регионалната индустрия. Сред учредителите са фирми от Габрово, Община Габрово, Технически университет – Габрово, Габровска търговско-промишлена палата.

Източник: Борса.bg


Печат