Сътрудничество между ТУ - Габрово и АББ Пауър Гридс България

В продължение на установеното сътрудничество на 14 май 2021г. се проведе онлайн среща между ръководството и преподаватели от ТУ - Габрово и АББ Пауър Гридс България. Представена беше основната визия на АББ Пауър Гридс България за развитието им като глобален лидер в сферата електропреносните мрежи и технологиите за автоматизация, както и възможностите за посещения и кариерно развитие на студенти от ТУ - Габрово.

Повече за Стажантска програма 2021 на АББ Пауър Гридс България

 

1

 

2

 

3

 

5

 

8