Как да изберем правилния работодател и да го накараме да ни наеме

interview za rabota 612x362

На 21 април 2021г. (сряда) от 14.00 часа ще се проведе онлайн събитие на тема:

"Как да изберем правилния работодател и да го накараме да ни наеме"
Правила и съвети при търсене и кандидатстване за работа

Предварителна програма:
I. Играчи - посредници на пазара на труда или Как да открием подходящи за нас позиции.
II. Кандидатстване за работа - етапи на подбор на кандидатите или Какви документи ще ни осигурят предимство и  как да се подготвим за интервюто за работа.

Лектор: Пенко Атанасов, кариерен консултант в Център за подкрепа за личностно развитие „Кариерно ориентиране - Габрово“

Времетраене:  45 мин.

Линк към събитието в MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa2b7bf291d2543219879325a55a7cb4d%40thread.tacv2/1618734084956?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22043cdaf4-4aa4-4ffa-a5a2-ebf183ed94d5%22%7d