Електро плюс ООД - Специалист отдел „Оферти за електроматериали и оборудване“

„Електро плюс” ООД е водеща компания в областта на търговията с електроматериали, кабели, ел. апаратура и съоръжения за промишления и жилищния сектор.
Във връзка с иновационната си политика за развитие и разширяване на дейността си в нови направления, търси да назначи в офертен отдел - гр. София

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛ "ОФЕРТИ ЗА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ"