ЧЕЗ България ЕАД / CEZ - Експерт Тръжни процедури / Строителство

Основни задължения:

  • Разработва тръжни документации и договори;
  • Участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки или на търгове за избор на изпълнител на строителство и/или услуги за строителство, спазвайки изискванията на Закона за обществените поръчки;
  • Участва в комисии за избор на изпълнител при процедури за възлагане на обществени поръчки или търгове.

Изисквания: