Либхер-Хаусгерете Марица с 4 свободни стипендиантски позиции

Либхер-Хаусгерете Марица обяви 4 свободни стипендиантски места за отделите „Конструктивен“, „Технологичен“, „ИТ“ и „Развойна дейност“

Позициите в Либхер-Хаусгерете Марица са насочени към студенти от 2-ри или 3-ти курс бакалаври или магистри в редовна форма на обучение по специалностите „Машиностроене“, „Автоматизация“, „Електроника“, „Информационни технологии“, „Топлотехника“ и „Инженерна физика“.

Студентите получават месечна стипендия за периода до завършване на своята степен на образование, както и трудов договор за работа в дружеството след дипломирането им.

Изискванията към кандидатите са да притежават добра теоретична подготовка, да имат желание за изучаване на английски или немски език, както и мотивация за работа в сферата на индустрията.

Повече за позициите