ММ Механикс ООД - Контрольор в отдел по качеството, цех Галванични покрития

Основни задължения:

  • Контрол-визуален на покритията;
  • Контрол с измервателни уреди;
  • Да използва специализиран софтуерен продукт;
  • Да извършва текущ и краен контрол при експедиция;
  • Да борави с необходимите контролно - измервателни инструменти;
  • Да спазва изискванията на EN ISO 9001:2000 и ISO 14001.

Повече за позицията