"Електроразпределение Север" АД - за Габрово "СТАЖАНТ АДМИНИСТРАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ"

Електроразпределение Север АД обявява за град Габрово свободна позиция по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Нова възможност за младежка заетост“:

СТАЖАНТ АДМИНИСТРАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

Основни задължения и отговорности:

  • Участва в заложените в звеното административни дейности;
  • Изготвя справки, отчети, анализи по действащите процеси;
  • Осъществява текущи и периодични проверки на документацията;
  • Участва в проучвания за условията за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

Профил на кандидата:

  • Възраст: до 29 г.;
  • Образование: висше техническо/електротехническо;
  • Без стаж на подобна длъжност;
  • Неработещ / неучащ към момента;
  • Добри умения по MS Excel и MS Word.

Кандидатстване:

Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код Int_GDC_GB_250820 не по-късно от 08.10.2020 г. на Стажантски програми Енерго-Про. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

PDF версия на обявата