Информация за компанията
Българска национална телевизия
svetla_gineva@bnt.bg София, България
Лице за контакт: Светлана Гинева
Имейл за връзка: svetla_gineva@bnt.bg
Категория : Комуникации
Дата на фондацията : 01-01-2002
Големина на компанията: 1500
Пощенски код:
Адрес:
Град:

Copyright © 2008 - 2020 , Buruj Solutions