Електро плюс ООД - Търговски сътрудник електроматериали и оборудване

„Електро плюс” ООД е водеща компания в областта на търговията с електроматериали, ел. апаратура и съоръжения за промишления и жилищния сектор.


Във връзка с иновационната си политика за развитие и разширяване на дейността си в нови направления, търси да назначи в търговския си офис - гр. София

ТЪРГОВСКИ СЪТРУДНИК - ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ


Печат