Previous ◁ | ▷ Next

 

Автобиография (Curriculum Vitae)

Автобиографията е първото впечатление на потенциалния работодател за вас. За това тя трябва да изтъква по възможно най-подходящ и убедителен начин вашите знания, умения и опит, които да ви разграничат от останалите кандидати. Колкото е по-добра биографията, толкова е и по-голям шансът да бъдете поканени на интервю.

Основни елементи:

Лична информация:

Име, точен адрес, телефон (стационарен и/или мобилен), факс, e-mail, дата на раждане;

Образование:

Записването започва в обратен хронологичен ред, т.е. от най-последното образование/квалификация до средното образование, особено ако същото е специализирано. Ако в момента следвате, включете и висшето си образование, като се отбелязва кой курс сте. Необходимо е да напишете и кога ще се дипломирате (ориентировъчно). Трябва да се отбележи степента на образование, специалността, учебното заведение и градът, също и втората специалност (ако има такава). Периодите се пишат задължително в години. Ако имате няколко бакалавърски/магистърски степени - пишат се всичките. Успехът се посочва, само ако работодателят изрично е посочил, че му е необходима тази информация.

Професионален опит / Трудов стаж:

               Както и при образованието и тук представянето е в обратен хронологичен ред. Посочват се заеманата длъжност, името на компанията, периода по месеци. Основните дейности и отговорностите на съответната позиция е добре да ги опишете в няколко параграфа. Може да се пропуснат временните работи и тези, които нямат отношение към дадена длъжност.

Други умения и компетенции:

Тук се посочват владеенето на чужди езици и тяхното ниво, компютърната грамотност – работа с различни програми и приложения, всички видове курсове, семинари, вътрешно фирмени обучения. Посочете сертификати, ако притежавате такива, свидетелство за управление на МПС – коя категория, за мъжете военния им статус.

Допълнителна информация:

Включва се всяка допълнителна информация, която може да ви е от полза за доброто ви представяне.

Препоръки:

Може да посочете имената на ваши бивши работодатели, преподаватели, партньори, но преди това се уверете, че ще получите положителни референции от тях. Не пишете: “Препоръки: при поискване”, априори това би следвало да е така.

Няколко полезни съвета:

  • CV-то ви помага да стигнете до интервю, не да получите работа;
  • Информацията в автобиографията трябва да е актуална, вярна, синтезирана, четима и представителна;
  • Недопустимо е да има правописни грешки, това прави изключително лошо впечатление;
  • Бъдете откровени и не преувеличавайте;
  • Винаги носете със себе си копие на CV-то си - в електронен и книжен формат;
  • Не кандидатствайте на посоки, т.е. без ясно изградена визия и цел;
  • Водете си бележки на кого сте пратили CV и за каква позиция, какъв е резултата. Несериозно е да пратите от разсеяност и невнимание няколко пъти биографията си за една и съща позиция;
  • Ако изпитвате затруднения при съставянето на биографията си консултирайте се със специалисти по кариерно развитие, колеги или приятели.


 


 

Допълнителна информация

full indir full oyun indir
Габрово НЕТ АртСторм дизайн студио