"Как да бъдем успешни на интервю за работа"

В приложения по-долу материал Ви предоставяме възможност да се запознаете с презентацията на доц. д-р Ангелина Пенчева (Катедра "Социални и стопански науки"), която тя изнесе пред студенти на ТУ - Габрово.

"Как да бъдем успешни на интервю за работа - Автобиография, Мотивационно писмо, Интервю"

Europass: Автобиография - Документ, чрез който можете да представите ефективно и ясно Вашите умения и квалификации

Допълнителна информация