Софтуерна академия Телерик

Програмиране за начинаещи и напреднали

Telerik Software Academy e осем месечна програма, част от Академията на Телерик, която предоставя безплатно практическо обучение по програмиране за начинаещи и хора с опит в разработката на софтуер. Обучението обхваща най-съвременните в индустрията Microsoft технологии, както и най-добрите практики в софтуерното инженерство.

Безплатните курсове по програмиране на Telerik Academy са предназначени за начинаещите програмисти и софтуерни инженери, които искат да получат задълбочени знания в следните сфери: основи на компютърното програмиране, развиване на алгоритмичното мислене, разрешаване на проблеми и концепции за обектно-ориентирано програмиране.

Език за програмиране и платформа

Изучава се съвременният език за програмиране C# и софтуерната платформа . NET, което позволява на начинаещите програмисти да получат солидни практически знания и умения в сфера, популярна с високо търсене на кадри и много добри условия на труда.

Програмиране за начинаещи - Модул I

Основи на програмирането със C#

Обучението стартира с тримесечен курс по програмиране за начинаещи. Курсът "Основи на програмирането със C#" има за цел да помогне на бъдещите софтуерни инженери да направят успешно своите първи стъпки в програмирането и поставят солидна основа, на която да градят своите знания.

Обучението  е разделено на три основни части:

 • През първия месец участниците се запознават с основни термини и понятия, базисни концепции и лесни практически задачи, подходящи за начинаещи. С помощта на домашни задания и изпит, се определя кои курсисти успешно са направили своите първи стъпки в програмирането и могат да преминат във втората част.

 • През втория месец начинаещите програмисти изучават по-сложни елементи, използват рекурсии и обекти, работят с изключения. Нов изпит определя курсистите, които продължават в третата, последна част на курса.

 • Последният месец е изцяло посветен на развиване на алгоритмичното мислене и опознаване принципите на обектно-ориентираното програмиране (ООП). Финалният изпит отделя най-добре представилите се курсисти, успешно преминали през цялото обучение по програмиране за начинаещи. Класирането на база показаните резултати определя кои участници ще имат възможност да продължат в следващия модул на Академията. 

Курсът по програмиране за начинаещи се провежда два пъти седмично по четири часа. Налични са сутрешни, обедни и вечерни групи от понеделник до събота. Курсистите сами избират най-удобните за тях дни и часове за посещение.

Програмиране за напреднали - Модул II

Ако през първата част акцентът в Софтуерната академия пада върху темата програмиране за начинаещи, то в този модул се набляга изцяло на съвременните Microsoft технологии и професионалната специализация. Всеки от курсистите има възможност да избере професионално направление, в което да продължи своето обучение (под внимание се взимат предпочитанията на курсистите и оценките им от държаните изпити - класиране).

Направленията, от които може да се избира, са:

 • Курс .NET Essentials

  Продължителност: 5 месеца, лекциите се провеждат от понеделник до петък по 6-8 часа на ден. Успешно завършилите Академията за софтуерни инженери на Телерик получават предложение за интервю за работа в компанията и възможност да създават изключителен софтуер като част от екипа софтуерни специалисти на Телерик.

 • Курс QA and Test Automation

  Продължителност: 3 месеца, лекциите се провеждат два пъти в седмицата по четири часа (вечерно време). Обучението се състои от 25% лекции и 75% практика, лекциите се водят вечерно време. След успешно завършване, отличилите се курсисти имат възможност да се явят на интервю за работа в Телерик.

 • Курс Developer Support

  Продължителност: 3 месеца, лекциите се провеждат два пъти в седмицата по четири часа. Успешно завършилите получават покана за интервю за работа в Телерик.

Повече за Софтуерна академия Телерик

Допълнителна информация