Свободни позиции в БНТ

  • Печат

Untitled

Българската национална телевизия е национален обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, който осъществява своята дейност на основание Закона за радиото и телевизията. В настоящият момент БНТ създава и разпространява три програми – БНТ1, БНТ2 и БНТ3 с национално покритие за територията на Република България и една програма – БНТ 4, предназначена за българите в чужбина, със сателитно разпространение.

          Българската национална телевизия е член на: Европейския съюз на обществените радио – телевизионни оператори(EBU), Организацията на обществените телевизионни оператори в Европа(CIRCOM Regional), Международната федерация на телевизионните архиви (FIAT), а от2018 г. и на COPEAM - Постоянна конференция на аудио-визуалните оператори от средиземноморския регион.

          Мисията на БНТ е да запази отговорността за изграждане на обществен интегритет, плурализъм, култура и да дефинира гражданското самосъзнание. Приоритет в дейността на БНТ е не само създаването на продукция за всяка аудитория, но и нейното разпространение на различни платформи и развитието на онлайн услуги.

          Дирекция „Техника и технологии” е основно структурно звено в БНТ, чиято основна дейност е:

  • Технологично осигуряване, изграждане, реконструкция, модернизация, внедряване, експлоатация, техническо поддържане и оперативно обслужване на техническите средства, чрез които се произвеждат и излъчват телевизионните програми.
  • Изпълнение на задълженията на БНТ като член на EBU.

За нас е важно в БНТ да работят мотивирани хора, които да обичат работата си и да внесат креативност и иновационни подходи в медийната ни среда. Работата в дирекция „Техника и технологии” на БНТ е възможност за развитие на Вашия потенциал във високотехнологична среда, непрекъснато обновяваща се, в съответствие със световните и европейски стандарти.

Дирекция „Техника и технологии” търси възможност да Ви приобщи като част от екипа ни като Ви предлагаме да избирате от следните свободни позиции:

1.Инженер експлоатация в сектор „Студийни комплекси”

2. Инженер експлоатация в сектор „Подвижни телевизионни станции”

3. Звукоинженер в сектор „Постпродукция звук”

4. Инженер телекомуникации в сектор „Комуникационни апаратни”

5. Системен администратор в сектор „AVID - новини”

6. Техник експлоатация – в сектори „Студийни комплекси”, „Постпродукция звук”, „Субтитриране и видеообработка“ и „Репортажни телевизионни станции – информация”.

Ние предлагаме:

1. Да станете част от екипа на най-голямата национална телевизия в България. Да работите във високотехнологична среда и с технически средства последно достижение на технологиите в областта на телевизионното производство. Да вземете пряко участие и придобиете незаменим опит в производството на разнообразни телевизионни предавания в различни жанрове и различни способи на технологична реализация. Работа в екип от професионалисти, въвеждащо обучение на работното място и допълнителни специализирани обучения.

Можете да кандидатствате за всяка от посочените длъжности на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Актуална информация за свободни позиции и изисквания за заемането им се публикува на https://www.bnt.bg/bg/c/karieri

2. Организиране на неплатен студентски стаж в различните структурни звена на дирекция „Техника и технологии“, в зависимост от Вашата специалност, предпочитания и интереси.

За всякакъв вид допълнителна информация и помощ можете да се обръщате към:

Светлана Гинева – икономист организация и управление

02/814 21 77

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Румен Стратиев – експерт комуникации

02/814 20 22

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.