Инженер.bg и ТУ-Габрово с “мисията” да помагат на младите колеги да бъдат по-информирани и конкурентноспособни

 

Скъпи колеги, партньори и приятели,

За нас е удоволствие да споделим, че Инженер.БГ ще си сътрудничи активно с Технически университет - Габрово. С това сътрудничество целим да развиваме Инженерна борса в Борса.bg като медиатор между академичните среди и бизнеса, за да бъдем още по-полезни, а инженерните кадри още по-подготвени и конкурентноспособни на пазара на труда.

engineer.bg tu

Инженер.bg осъзнава колко търсени са днес качествените технически кадри и същевременно колко е трудно на работодателите да открият нужния им специалист. Поради тази причина се заехме с ”мисията” да помагаме за реализацията на младите ни колеги. Ангажираме се да подкрепяме медийно значими кариерни събития, организирани от ТУ-Габрово, а също и да уведомяваме навременно Кариерния център към университета за вакантни позиции от водещите компании, с които Инженер.bg си партнира. Това ще направи студентите по-осведомени за пазара на труда.

tu gabrovo

Цялата статия на Инженер.bg

Допълнителна информация

full indir full oyun indir
Габрово НЕТ АртСторм дизайн студио