eSkills 2016 European Video Competition

 

logo final2016

КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ – ВЪВ ВАШАТА СТРАНА И В ЕВРОПА?

За конкурса

 

Кампанията „eSkills for Jobs” има за цел да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения при използването на информационните и комуникационни технологии, необходими за намирането на работа и включва поредица от инициативи и курсове за квалификация и придобиване на умения.

 

Инициативата е част от усилията на Европейската комисия за адаптиране на европейската икономика към новата цифрова реалност. Проектът обединява над 210 частни ИТ компании, неправителствени организации и държавни институции и се реализира едновременно в 24 държави на ЕС, сред които и България.

 

На национално ниво инициативата обединява 11eSkills посланици от държавните институции и бизнеса, както и над 50 стейкхолдъри. Платформата предлага актуална информация за различни инициативи и състезания, специална секция за обучения в сферата на ИКТ, както и информация за свободни работни места в ИКТ индустрията.

 

Инициативата се изпълнява от Българската асоциация по информационните технологии (БАИТ).

 

Учредена през 1995 г., БАИТ е най-голямата и представителна браншова асоциация в сферата на информационните и комуникационни технологии у нас. В нея пряко членуват близо 100 компании, за които работят 10 000 ИКТ специалисти и генерират 2.7 млрд. лв. годишен оборот.Компаниите покриват целия ИКТ спектър – софтуер, хардуер, телекомуникации, системата интеграция, интернет доставчици. БАИТ е член на най-мощната и влиятелна европейска асоциация на ИКТ индустрията Digital Europe, в чийто управляващ борд има и свой представител.

 

БАИТ е изпълнител за България на европейските проекти WATIFY и eSkillsforjobs 2015-2016, както и на проекта „Националният офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии (ОТТ-ИКТ), създаден с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013.

Асоциацията е организатор и на ежегодния конкурс „Наградите на БАИТ” за принос в развитието на информационните и комуникационните технологии.

 


Допълнителна информация

full indir full oyun indir
Габрово НЕТ АртСторм дизайн студио