История на УКЦ

Университетски кариерен център e открит в началото на учебната 2005/2006 година с Решение на Академичния съвет при ТУ – Габрово и е част от администрацията на университета. Създаден е по инициатива на Проект "Пазар на труда" на Американската агенция за международно развитие.

От 01.11.2006 г. УКЦ се нанесе в новата Университетска библиотека на ТУ – Габрово.

Мисия

 

Мисията на Университетски кариерен център

към ТУ – Габрово е да:

  • Провежда семинари по организиране и водене на стажантски програми и практики за студенти.
  • Представя информация, отразяваща потребностите на работодателите и отзиви от тях за ТУ – Габрово.
  • Разпространява информация на регистрираните студенти за проекти, програми, конкурси, анкети, презентации и други мероприятия, получени от фирми, организации, агенции, асоциации и др.
  • Съдейства за изграждане на съвместни колективи от студенти, преподаватели и специалисти, за решаване на технологични проблеми на фирми, които се нуждаят от това.
  • Поддържа контакти с фирми от региона и страната, осъществява контрол върху спазване на договорните отношения с тях, обсъжда с работодателите условията за стаж и посещение на студентите във фирмите и има информация за професионалната реализация на част от студентите.

Начало

С какво ще Ви помогне тази страница

Университетски кариерен център при Технически университет – Габрово е един своеобразен посредник между студентите и бизнес организациите.

На тази страница ще откриете публикувани обяви за работа и стажантски програми от фирми и организации, работещи както на българския, така и на международния пазар, техните презентации, проведени в ТУ – Габрово, конкурси и стипендии. Ще получите и полезна информация относно това как се пишат необходимите за кандидатстване и постъпване на работа документи – автобиография и мотивационно писмо, как трябва да се държите на интервю за работа и друга полезна за вашата кариера информация.

Допълнителна информация

full indir full oyun indir
Габрово НЕТ АртСторм дизайн студио